Kokkolan Jakelu Oy

Kokkolan Jakelu är en bekant tjänsteleverantör på området och en vanlig syn vid lokala brevlådor. Företaget delar nämligen årligen ut ca 10 miljoner tidningar och reklamartiklar inom Kokkola ekonomiska region. Kokkolan Jakelu Oy sysselsätter två fast anställda  arbetare och omkring 50 deltidsanställda utdelare.

Jakelualueet

Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Kronoby, Lestijärvi, Toholampi, Vetil

Kotisivut

Tel. +358 20 750 4687 och +358 20 750 4688