Yleissitovuutta voidaan käyttää monin tavoin

Yleissitovuutta voidaan käyttää monin tavoin

PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen kommentoi (HS mielipide 10.12.) mainosjakelualalla käytävää oikeusprosessia ja esitti samassa yhteydessä lausumia, jotka eivät perustuneet totuuteen.
Nieminen viittasi satoihin heidän toteamiin  tapauksiin, joissa jakajille on maksettu 2 – 3 euron tuntipalkkoja. Tämän väitteen tueksi PAU ei, tietämämme mukaan, ole esittänyt yhtään mittausta. Tämä ei pidä paikkaansa. Laskelmat todennäköisesti pohjautuvat jakajien itse ilmoittamiin jakeluun käytettyihin aikoihin, joilla on mahdollista  laskea tuntipalkaksi vaikka 1€.  Työehtosopimuksemme on suoriteperusteinen ja työhön käytettävä aika on hyvin vapaasti työntekijän itse valittavissa. Satojen mittaustemme perusteella voidaan todeta, että tuntipalkaksi muutettuna kertyy keskimäärin 7-8 €/ h ansiot.

Yksityisiä jakeluyhtiöitä vaaditaan noudattamaan työehtosopimusta, jota mikään yritys ei noudata. Posti ja PAU ovat neuvotelleet tämän sopimuksen koskemaan postiverkon ulkopuolella suoritettavaa erillisjakelua. Pitää myös muistaa että Postihan jakaa mainokset osoitteellisen postin mukana.Tämä sopimus ei ole syntynyt työntekijöiden etujen turvaamiseksi, vaan estämään postin kanssa kilpaileva toiminta. Kyseisen sopimuksen mukaisilla suoritepalkkioilla toimittaessa mainosjakajien tuntipalkka nousisi 20 – 30 euroon. Toisin sanoen sitä käyttämään joutuvien yhtiöiden toiminta loppuisi, sopimuksen tavoitteen mukaisesti.

Helsingin Jakelu-Expert Oy on lähes 40 vuoden ajan toimittanut alueemme asukkaille ilmaisen kaupunkilehden ja odotetut mainoskirjeet kahdesti viikossa. Saman ajan olemme tarjonneet työkokemusta ja ensimmäisen työpaikan kymmenille tuhansille nuorille ja työuran toisessa päässä jakelutyön liikunnallinen lisäansiomahdollisuus on toiminut monen seniorin pehmeänä laskuna eläkkeelle. Myös maahanmuuttajien kotouttamisessa maamme työkulttuuriin näyttelemme merkittävää osaa.

Kutsun puheenjohtaja Niemisen ja myös asiasta kiinnostuneet toimittajat kanssani tutustumaan osoitteettoman erillisjakelun mainosjakajan työhön, jotta tällaiset  väärinkäsitykset saadaan oikaistua.

Hannu Kärki
Toimitusjohtaja
Helsingin Jakelu-Expert Oy

Puh. 09 56156325

hannu.karki@suoramainonta.fi