Vain avoin kilpailu mahdollistaa viisipäiväisen posti- ja lehtijakelun jatkumisen koko maassa

Tiedote 15.9.2016

Suomen suurin kaupunkilehtien ja mainosten jakelija Suomen Suoramainonta Oy (SSM) kannattaa viisipäiväisen yleispalveluvelvoitteen säilyttämistä postilakia uudistettaessa. Ainoastaan tällä tavalla turvataan kansalaisten yhdenvertaiset oikeudet ja tiedonsaanti koko maassa. SSM vaatii, että jakelu tulee kilpailuttaa, mikäli se ei ole yleispalvelunvelvolliselle itselleen kannattavaa. Tämä mahdollistaisi entistä edullisempia ja monipuolisempia palveluita kuluttajille sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, erityisesti suurten kaupunkien ulkopuolella.

-    Nyt politikoilla on historiallinen mahdollisuus uudistaa suomalaiset postimarkkinat tavalla, joka turvaa kuluttajien tasapuolisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta ja synnyttää edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle, toteaa Suomen Suoramainonta Oy:n hankintajohtaja Jyrki Nygård.  – Tällöin kirjepostia jaetaan ja noudetaan jokaisena arkipäivänä, Nygård jatkaa.

-    Ehdotamme kokonaan uudenlaista lähestymistapaa, jossa yksityiset jakeluyhtiöt voisivat osallistua kirje- ja lehtipostin jakeluun sekä noutoon esimerkiksi postiketjun loppupäässä, eli niin kutsuttuihin last mile -palveluihin. Tämän kaltainen malli on toiminut Uudessa-Seelannissa hyvin, sanoo Nygård.

-    Kirjepostin jakelun ja noudon kilpailutus johtaisi väistämättä alan eri toimijoiden tiiviimpään yhteistyöhön, reiluun kilpailuun, yhdistäisi postivirtoja ja karsisi päällekkäisyyksiä, Nygård korostaa.

Tällä hetkellä samalla ovella voi käydä kolmekin eri jakajaa päivässä, mikä ei ole toiminnan järjestämisen kannalta perusteltua eikä myöskään ekologista. Uusi toimintamalli keventäisi yleispalveluvelvoitteen omaavan yhtiön, eli nykyisin Posti Group Oyj:n, taakkaa ja turvaisi sanomalahtien jakelun haja-asutusalueilla jokaisena arkipäivänä.

Postin jakelupalvelun osittainen kilpailutus luo hyvät edellytykset yrityksille kehittää uusia palveluita ja tuotteita, joita voidaan jakelutoiminnan yhteydessä toimittaa kuluttajille suoraan kotiovelle. Erityisesti haja-asutusalueilla kilpailutukseen perustuva malli toisi työtä ja lisäisi yritysten kasvumahdollisuuksia.

-    Edellytyksenä toimivalle kilpailulle on postinumerojärjestelmän ylläpidon siirtäminen viranomaiselle ja osoiterekisterin avaaminen kaikille jakeluyhtiöille. Aineistot ovat julkisesti tuotettuja, joten ne tulisi joka tapauksessa avata kaikille alan toimijoille tasapuolisesti. Tämä tukisi myös hallitusohjelman tavoitetta rakentaa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö – avoimella datalla luodaan uutta liiketoimintaa ja innovaatioita, lupaa Nygård.

On selvää, ettei kilpailu suomalaisilla postimarkkinoilla ole edistynyt toivotulla tavalla, eikä vuonna 2011 säädetyn postilain tavoitteet ole toteutuneet. Siksi postilain uudistamisen yhteydessä poliitikkojen tulisi kansalaisten yhdenvertaisuuden lisäksi edistää reilua kilpailua.

SSM on jättänyt Liikenne- ja viestintäministeriölle postilain uudistamiseen liittyvän lausunnon.

Suomen Suoramainonta Oy (SSM) on Suomen suurin yksityinen osoitteettoman suoramainonnan jakeluyritys, jonka jakeluverkko tavoittaa noin 2,1 miljoonaa kotitaloutta. Suomen Suoramainonta-ketjussa on kaikkiaan 31 yritystä. Ketjun jakeluyritykset työllistävät vuosittain yli 10 000 lehtien ja mainosten jakajaa sekä lähes 200 vakituista muuta jakelun ja suoramainonnan ammattilaista.
Lisätietoja

Hankintajohtaja Jyrki Nygård, Suomen Suoramainonta Oy
Puhelin 040 560 5220
Sähköposti jyrki.nygard@suoramainonta.fi