Perjantai 18.9.2015 lakon vaikutukset

Perjantain lakon haittavaikutukset jäävät vähäisiksi tai niitä ei ole lainkaan

Etukäteen tehtyjen lisäkuljetusjärjestelyiden johdosta asiakkaiden jakelutuotteiden jakelu ei pitäisi olla vaarassa. Painoyhteistyökumppaneiden sekä runkorahtikuljetuksen kanssa on tilauskohtaisesti pyritty varmistamaan sujuva jakelu lakkoseisauksesta huolimatta. Tilannetta seurataan ja mahdollisiin ongelmakohtiin haetaan korvaavat ratkaisut heti niiden ilmettyä.
Tiedotamme lisää ajankohtaista osiossa, kun uutta tietoa saadaan.

Suomen Suoramainonta Oy
Jyrki Nygård
Hankintajohtaja

Lisätiedot:
Jyrki Nygård, Hankintajohtaja, Suomen Suoramainonta Oy
Puh. 040 560 5220