Suoramainonta mukana maahanmuuttajien kotoutusohjelmassa

SUOMEN SUORAMAINONTA -KONSERNI PANOSTAA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISEEN

Maahanmuuttajataustaisen työvoiman osuus yhtiöissämme on viime vuosina kasvanut. Näemme, ettei kyse ole väliaikaisesta ilmiöstä, minkä johdosta koemme erityisen tärkeäksi helpottaa työntekijöidemme sopeutumista työkulttuuriimme ja osallistumaan myös tasaveroisesti työn ulkopuoliseen elämään maassamme.

MUKAAN TYÖPAIKKASUOMI – KOULUTUKSEEN

Työntekeminen ja selviytyminen vieraassa kulttuurissa ilman kielitaitoa saattaa jonkin aikaa onnistua. Mutta osallistuminen, kehittyminen ja henkinen hyvinvointi edellyttävät pitemmällä tähtäimellä yhteistä kieltä ympäröivän yhteisön kanssa. Yleisen hyvinvoinnin myötä myös jaksaminen arjen työssä helpottuu.

Helsingin Jakelu-Expert Oy:n aktiivinen jakajakunta edustaa 39 kansallisuutta Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta. Näin ollen meille oli hyvin helppo tehdä päätös lähteä mukaan, kun kuulimme Liikkuvuus Euroopassa – hankkeesta ja siihen liittyvästä työpaikkasuomi – koulutuksesta.

KOULUTUS PALVELEE ARJEN JA TYÖN TILANTEITA

Työpaikkasuomi – koulutus on Ely-keskuksen vetämä ja yhdessä Euroopan Sosiaalirahaston kanssa merkittävästi tukema hanke. Osan koulutuksen kustannuksista maksaa yhtiö itse. Koulutuksen järjestää Springhouse Oy ja olemme yhdessä kouluttajan kanssa suunnitelleet sisällön palvelemaan tilanteita, joita jakajien odotetaan työn arjessa kohtaavan. Opiskelijat voivat koulutuksen edetessä vielä ottaa kantaa, tarpeita tarkentaen. Koulutuksen kesto on 3,5 kuukautta ja se pitää sisällään 90 oppituntia.

KONSERNIMME PILOTTIHANKE – SUURET ODOTUKSET

Suomen Suoramainonta – konserni, yhdessä Hjexin kanssa, seuraa innolla ja odottaa paljon koulutukselta. Mikäli hanke vastaa odotuksia, tullaan vastaavia koulutuksia toteuttamaan vastaisuudessa konsernin muissakin jakeluyhtiöissä.