22.03.2016

Helsingin Jakelu-Expert Oy maksaa jakajille palkkaa jaetun materiaalin kokonaismäärän ja jakelualueen vaikeusasteen perusteella. Palkka vastaa keskimäärin 7–8 euron tuntipalkkaa. Työntekijät voivat joustavasti päättää työajoistaan.

– Erillisjakelualalla työskentelee vuosittain yli 10 000 jakajaa ja moni heistä usean vuoden ajan. Ainoastaan houkutteleva palkkataso saa näin suuren ryhmän hakeutumaan alalla töihin, toteaa Helsingin Jakelu-Expert Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Kauppinen.

Erillisjakelualan työntekijöitä edustava Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry ja työnantajia, kuten Helsingin Jakelu-Expertiä, edustava Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys SKE ry ovat sopineet vuodesta 2009 lähtien alan työehtosopimuksista. Meneillään on kolmas sopimuskausi, joka päättyy maaliskuun 2016 lopussa. Neuvottelut neljännestä työehtosopimuksesta on jo käynnistetty järjestöjen välillä. SME on todennut julkisuudessa, että tavoitteena on 7,4 euron palkkataso tunnilta.

– Työehtosopimus mahdollistaa sen, että työntekijä voi valita jakelupäivän aikaikkunan rajoissa milloin ja miten paljon työtä tekee. Tämä on erityisen tärkeää monille opintojensa ohessa jakajina työskenteleville nuorille, joita työllistämme sadoittain, Mika Kauppinen jatkaa.

Helsingin Jakelu-Expert noudattaa osoitteettomien lähetysten erillisjakelun työehtosopimusta. Julkisuuteen on noussut Helsingin hovioikeuden päätös viime kesäkuulta, jonka mukaan Helsingin Jakelu-Expert Oy:n tulee soveltaa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan yleissitovaa työehtosopimusta. Hovioikeuden päätös koskee ainoastaan yksittäistä työntekijää, jonka työsuhde päättyi vuonna 2011.  

­– Pidämme SME:tä aitona alan työntekijöitä edustavana osapuolena, joka vaatii sopimusneuvotteluissa muun muassa korkeampaa palkkatasoa. SME on ainoa järjestö, joka edustaa erillisjakelualan työntekijöitä Suomessa. PAUn jäsenkunta koostuu ennen kaikkea valtion omistaman Postin työntekijöistä. PAUn vaatimukset ovat valitettavasti johtaneet massairtisanomisiin Postissa. Me emme halua kokea samaa, kommentoi Helsingin Jakelu-Expertin hallituksen puheenjohtaja Mika Kauppinen.

Helsingin Jakelu-Expert Oy on 1979 perustettu helsinkiläinen osoitteettoman suoramainonnan jakeluyritys. Yrityksen emoyhtiö on Suomen Suoramainonta Oy (SSM), jonka jakeluverkko tavoittaa noin 2,1 miljoonaa kotitaloutta. Suomen Suoramainonta -ketjussa on kaikkiaan 31 paikallista jakeluyritystä. Ketjun yritykset työllistävät vuosittain yli 10 000 lehtien ja mainosten jakajaa sekä lähes 200 vakituista muuta jakelun ja suoramainonnan ammattilaista.

Lisätiedot:

Mika Kauppinen,

hallituksen puheenjohtaja, Helsingin Jakelu-Expert Oy

puhelin 0500 122 034