11.12.2015

Jokainen ihminen, joka tekee kaupunkilehtien ja mainosten jakelutyötä tälläkin hetkellä, tarvitsee tätä työtä.

Tätä urakkaluonteista jakelutyötä tarvitsevat myös ne, joille työllistyminen on vaikeaa ja jotka tarvitsevat ponnahduslautaa työelämään, kuten teini-iässä olevat nuoret ja maahanmuuttajat. Viime kesänä tarjosimme kahdelletuhannelle kesäajan töitä. Moni heistä on halunnut myös jatkaa jakelutyötä sen jälkeenkin.
Koko Suomi on tilanteessa, jossa emme halua menettää enää yhtään työpaikkaa. Emme tarvitse yhtään työtöntä lisää. Suomi tarvitsee kaikkea työtä ja sen tuomia verotuloja.

SSM Suoramainonnan jakeluyhtiöt ovat merkittävä työllistäjä.

Koska ala on työvoimavaltainen, kesätyöntekijöitäkin palkattiin viime kesänä noin kaksituhatta.
Jakotyötä tekevät hyvin monenlaiset ihmiset. Nuoria on paljon, koska työ on luvallista aloittaa nuorempana kuin pääosa muista työtehtävistä. Työtä tekevät myös opiskelijat tai aikuiset, jotka haluavat osa-aikatyötä lisäansioksi.
SSM on suuri valtakunnallinen työnantaja, jonka palveluksessa on noin 6 500 jakajaa. Vaikka työ joillekuille on lyhytaikaista ja tilapäistä, kaikki tekevät virallisen työsopimuksen ja saavat työehtosopimuksen mukaista palkkaa.