Kirkkonummen Sanomat

Kirkkonummen Sanomat on kahdesti viikossa ilmestyvä, kasvavan talousalueen lehti, joka on yksityisenä uutislehtenä tehnyt menestystarinaa jo vuodesta 1967 lähtien.

Koska Kirkkonummen Sanomat on ilmaisjakelulehti, levikkiä ei lasketa. Lehden suuruutta mitataan lähinnä sivujen lukumäärällä ja painoksen suuruudella.

– Painoksemme on kaikkiaan 28 122 ja sivuja teemme keskimäärin 16–24, kertoo lehden päätoimittaja ja toimitusjohtaja Jussi Salo, joka jatkaa isänsä perustaman lehden julkaisemista.

Meillä on pitkä historia Suomen Suoramainonnan kanssa ja jakelu on toiminut hyvin. Tietenkin aina joskus voi käydä niin, että lehti ei johonkin laatikkoon jostain syystä mene. Silloin puhelimet kyllä soivat, mikä kertoo myös sen, että lehti on tärkeä ja haluttu, sanoo myyntijohtaja Ilkka Jouhki.

Jussi Salo korostaa, että lukijoiden tiivis suhde lehteen on seurausta vahvasta paikallisuudesta.

Me olemme oman alueemme uutislehti ja pidämme kaikin keinoin kiinni siitä luottamuksesta, jonka olemme lukijoiltamme saaneet. Hyvää uutislehden mainettamme kuvastaa erinomaisesti se, että melko usein alueeltamme pois muuttaneet tai piakkoin tänne muuttavat ihmiset haluavat tilata lehteä. Silloin joudumme tietenkin turvautumaan Postin apuun, vaikka muuten jakelu hoituukin SSM:n kautta,  Salo kertoo.

Laajan alueen sanomalehti

Kirkkonummen Sanomat peittää maantieteellisesti varsin laajan jakoalueen. Paitsi Kirkkonummella, lehti ilmestyy myös Siuntiossa ja Inkoossa. Tämä merkitsee melkoisia haasteita myös jakelulle.

Esimerkiksi Inkoon harvaan asutuilla alueilla eräs jakotyötä tekevä jakaja kertoi ajavansa yhden jakelun aikana peräti 630 kilometrin matkan. Tämä ei aina onnistu yhden päivän aikana, joten hän jakaa lehdet ja mainokset kahdessa osassa niin, että kaikilla on kuitenkin lehti määräpäivään mennessä. Se osoittaa todellista vastuuntuntoa ja ahkeruutta, kuten sekin, että jotkut lukijat kertovat jakajasta, jonka ilmaantumisesta voisi jopa tarkistaa oikean kellonajan, Ilkka Jouhki kertoo.

Hiljakkoin onnistuneen lehtiuudistuksen tehnyt Kirkkonummen Sanomat luottaa vahvasti edelleen painetun lehden voimaan.

– Tietenkin meillä on myös verkkolehti, mutta olemme erittäin vahvasti perinteisen lehden takana. Tätä ajatusta tukee myös hyvin toimiva ilmoitusmyynti. Sen lisäksi, että asukkaat haluavat lukea lehteämme, alueen yritykset kuntaa ja seurakuntaa myöden haluavat käyttää sitä ilmoitusmediana. Myös urheiluseuroille olemme tärkeä yhteistyökumppani, Salo kertoo.

Kirkkonummen Sanomia tekee yhteensä kahdeksan hengen henkilökunta.

Näin suorajakelu toimii

Kirkkonummen Sanomien toimitus on Kirkkonummella, mistä sivut lähetetään sivunvalmistukseen Pitäjänmäellä. Valmiit pdf-tiedostot tulevat takaisin toimitukseen hyväksyttäviksi, minkä jälkeen ne siirtyvät sähköisesti Turun Sanomien kirjapainoon Saloon. Salosta Kirkkonummen lehdet kuljetetaan SSM Helsingin Jakelu-Expert Oy:n varastoon Konalaan ja sieltä tiistaina ja perjantaina jakajille niputettaviksi yhdessä muiden jaettavien mainosten kanssa.

Jakajia Kirkkonummen alueella on kaikkiaan reilut 30. Niput saatuaan jakajat niputtavat materiaalit valmiiksi ja jakavat ne omiin jakopiireihinsä keskiviikkona ja lauantaina. Kun jako on suoritettu, jakaja tekee kuittauksen joko älypuhelimella tai tietokoneella. Sen jälkeen SSM:n laadunvalvonta seuraa jaon onnistumista.